Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy

Aplikant adwokacki w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym i procesowym. Doradza klientom w ramach postępowań krajowych i transgranicznych, prowadzonych przed sądami powszechnymi oraz sądami arbitrażowymi. Bierze udział w przygotowywaniu opinii prawnych oraz w negocjacjach ugodowych. Ma doświadczenie w doradztwie prawnym dla branży budowlanej (FIDIC), a także w sprawach z zakresu upadłości i restrukturyzacji.


Kariera zawodowa

  • od 2023 JDP Drapała & Partners
  • 2021 –2022 DWF
  • 2020–2021 Dentons

Edukacja

  • od 2023 Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2017–2022 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, summa cum laude

Osiągnięcia

  • Stypendium Rektora UW dla najlepszych studentów (przyznane dwukrotnie)
  • Finalista IV ogólnopolskiego konkursu wiedzy o postępowaniu cywilnym

Języki

  • polski
  • angielski