Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
Zespół >

Magdalena Nasiłowska

Magdalena Nasiłowska

Radca prawny | Associate

Specjalizacje

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych, w szczególności w zakresie inwestycji infrastrukturalnych, w tym opartych na wzorcach kontraktowych FIDIC. Reprezentuje wykonawców w sporach dotyczących roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań, wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne, oraz kosztów realizacji kontraktu w czasie przedłużonym. Posiada również doświadczenie w doradztwie na rzecz klientów z branży energetycznej oraz nowych technologii. Doradza także wierzycielom w toku postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych kontrahentów.


Wybrane projekty

 • reprezentacja projektanta w sporze z zamawiającym publicznym w przedmiocie roszczeń z tytułu kar umownych oraz roszczeń odszkodowawczych m.in. z tytułu wypłaty wynagrodzenia przestojowego;
 • reprezentacja wykonawcy w sporze z zamawiającym publicznym w przedmiocie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne;
 • doradztwo na rzecz wykonawcy w sporze z zamawiającym publicznym w sporze dotyczącym roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie oraz kosztów wykonywania kontraktu w czasie przedłużonym;
 • reprezentacja konsorcjanta w sporze z syndykiem masy upadłości współkonsorcjanta w przedmiocie wzajemnych roszczeń z tytułu rozliczenia kontraktu oraz ustalenia zasadności potrącenia;
 • reprezentacja międzynarodowego producenta z branży tekstylnej w toku postępowania upadłościowego kontrahenta w zakresie dochodzenia wierzytelności z tytułu wynagrodzenia;
 • reprezentacja międzynarodowej spółki z branży nowych technologii w toku postępowania sądowego w przedmiocie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy;
 • doradztwo na rzecz polskiej spółki z branży FMCG w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu skargi pauliańskiej.

Kariera zawodowa

 • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
 • 2017-2020 DLA Piper Giziński, Kycia
 • 2016-2017 Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy
 • 2015-2016 Roedl & Partner

Edukacja

 • 2020-obecnie Akademia Leona Koźmińskiego, Prawnicze Seminarium Doktorskie
 • 2018-2019 Uczelnia Łazarskiego, Podyplomowe Studium Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe
 • 2016-2018 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
 • 2015-2016 Uniwersytet Warszawski, Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej
 • 2011-2014 Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, filologia romańska
 • 2010-2015 Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji

Języki

 • polski
 • angielski
 • francuski