Mateusz Jaworski - Radca prawny, Associate

MATEUSZ JAWORSKI

RADCA PRAWNY
ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz arbitrażowych, dotyczących w szczególności inwestycji infrastrukturalnych: drogownictwo, obiekty kubaturowe, w tym w oparciu o wzorce FIDIC. Doradza generalnym wykonawcom na etapie realizacji kontraktów oraz uczestniczy w negocjacjach z inwestorami. Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie generalnych wykonawców robót budowlanych oraz dostawców materiałów budowlanych i pojazdów, w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych, dotyczących m.in.: kar umownych za opóźnienie, roszczeń z rękojmi oraz gwarancji, a także roszczeń związanych z robotami dodatkowymi.

  • od 2015 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2015 Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni
  • 2013–2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów
  • 2011–2013 Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński
  • 2016–2019 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, aplikacja radcowska
  • 2009–2015 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • 2012–2015 Program Business Law, WPiA UKSW
  • polski
  • angielski
  • hiszpański