Mateusz Jaworski - Radca prawny, Associate

MATEUSZ JAWORSKI

RADCA PRAWNY, ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych oraz arbitrażowych dotyczących w szczególności inwestycji infrastrukturalnych (drogownictwo, obiekty kubaturowe), w tym w oparciu o wzorce FIDIC. Doradza generalnym wykonawcom na etapie realizacji kontraktów oraz uczestniczy w negocjacjach z inwestorami. Jego doświadczenie obejmuje reprezentowanie generalnych wykonawców robót budowlanych oraz dostawców (materiałów budowlanych, pojazdów) w postępowaniach sądowych oraz arbitrażowych dotyczących m.in. kar umownych za opóźnienie, roszczeń z rękojmi oraz gwarancji, a także roszczeń związanych z robotami dodatkowymi.

  • Od 2015 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS Sp.k., Warszawa;
  • 2015 – Magnusson, Tokaj i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p., Warszawa;
  • 2013 – 2015 Sołtysiński Kawecki & Szlęzak – Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Sp.k., Warszawa;
  • 2011 – 2013 Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k. Oddział Warszawa;
  • 2016 – 2019 – Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie; Aplikant radcowski
  • 2009 – 2015 – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Prawa i Administracji
  • 2012 – 2015 – Program Business Law, WPiA UKSW
  • Polski
  • Angielski
  • Hiszpański