Paweł Pietrzak - Kancelaria JDP

PAWEŁ PIETRZAK

ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w postępowaniach sądowych cywilnych oraz gospodarczych przed sądami powszechnymi i polubownymi w szczególności w zakresie sporów infrastrukturalnych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla branży budowlanej infrastrukturalnej i nieruchomości.

  • Od 2020 – JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 01.2020 – 06.2020 – Kancelaria JJW Jakub Janeta i Wspólnicy (praktykant)
  • 10.2015 – 06.2020 – Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji
  • 01.2019 – 06.2019 – Universidad Autónoma de Madrid (wymiana studencka)
  • polski
  • hiszpański
  • angielski