PIOTR STENKO

RADCA PRAWNY, SENIOR ASSOCIATE

Pobierz vCard

Radca prawny w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych i Zespole Infrastruktury. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów wynikających z inwestycji infrastrukturalnych (drogownictwo, m.in. w oparciu o wzorce FIDIC) oraz doradztwie związanym z niewypłacalnością. Doradza generalnym wykonawcom na etapie wykonywania i w sporach wynikających ze znaczących inwestycji infrastrukturalnych. Jego praktyka obejmuje również doradztwo związane z niewypłacalnością – występuje jako pełnomocnik wierzycieli w postępowaniach upadłościowych m.in. w związku z udzielonymi finansowaniami. Reprezentuje także wierzycieli i syndyków w postępowaniach sądowych związanych z niewypłacalnością dłużników (dot. m.in. wyprowadzania majątku).

Autor publikacji naukowych z zakresu postępowania cywilnego i prawa upadłościowego.

 • Doradztwo dla generalnego wykonawcy, jednego z wiodących przedsiębiorców budowlanych wiodącego przedsiębiorstwa budowlanego w wielomilionowym sporze dotyczącym m.in. roszczeń odszkodowawczych związanych z budową jednej z głównych dróg ekspresowych [Czerwona Książka FIDIC];

 • Reprezentacja generalnego wykonawcy, jednego z wiodących przedsiębiorców budowlanych w wielomilionowym sporze dotyczącym dochodzenia przez inwestora od członków konsorcjum kar umownych związanych z realizacją napraw w ramach rękojmi związanych z budową jednej z dróg ekspresowych [Żółta Książka FIDIC];

 • Doradztwo dla wykonawcy w sporze dot. nadużycia przez inwestora prawa żądania zapłaty na podstawie gwarancji należytego wykonania w związku z budową jednej z głównych polskich autostrad [Czerwona Książka FIDIC];

 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy, wiodącego przedsiębiorstwa budowlanego w sporze ze Skarbem Państwa dotyczącym kar umownych w związku z przebudową drogi krajowej;

 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy drogi wojewódzkiej w sporze z inwestorem, w związku z rozliczeniem kontraktu (m.in. koszty ogólne budowy), dochodzeniem kar umownych i roszczeniami odszkodowawczymi związanymi z brakiem dostępu do terenu budowy i wadami projektowymi;

 • Reprezentacja szeregu wierzycieli (w tym zabezpieczonych rzeczowo) w procesach dotyczących wyprowadzania majątku (skargi pauliańskie);

 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w postępowaniach upadłościowych w związku z udzielonym finansowaniem konsorcjalnym zwłaszcza z realizacją zabezpieczeń i ich skuteczności;

 • Doradztwo na rzecz spółek z branży produktów leśnych w szeregu postępowań upadłościowych polskich kontrahentów w zakresie dochodzenia wierzytelności niezabezpieczonych;

 • Reprezentacja i doradztwo na rzecz zagranicznych syndyków masy upadłości w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w Polsce;

 • Doradztwo upadłościowe i przedupadłościowe na rzecz jednego ze znaczących producentów produktów kriogenicznych (m.in. zbiorniki paliw płynnych, etc.) w toku postępowania upadłościowego jednego z polskich odbiorców w zakresie dochodzenia wierzytelności zabezpieczonych i niezabezpieczonych;

 • Doradztwo na rzecz generalnego wykonawcy w toku postępowania upadłościowego spółki z jednej z ważniejszych polskich grup budowlanych, obejmujące dochodzenie kar umownych wiążących się m.in. z niewykonaniem umowy przez podwykonawcę i należnym odszkodowaniem;

 • Od 2016 – JARA DRAPAŁA & PARTNERS;

 • 2014 – 2016 – Dentons, Associate;

 • 2010 – 2014 – Noerr, Associate;

 • 2003 – 2009 – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warszawski

 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki