Wyniki wyszukiwania
Flaga Ukrainy
Zespół >

Marcin Chojnacki

Marcin Chojnacki

Adwokat | Associate

Specjalizacje

Postępowanie sądowe i arbitrażowe

Infrastruktura i budownictwo

Adwokat w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz wykonawców oraz podwykonawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie sporów infrastrukturalnych, kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Posiada doświadczenie w postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich, w tym w sporach przeciwko Skarbowi Państwa dotyczących roszczeń związanych z wadliwymi orzeczeniami administracyjnymi. W ramach dotychczasowej praktyki reprezentował jedno z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach spornych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą i ubezpieczeniową. W obszarze jego zainteresowania znajdują się także zagadnienia związane z prawem bankowym, konsumenckim oraz spadkowym.


Kariera zawodowa

  • od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2013–2020 Kancelaria Prawna Rotko Smyk i Wspólnicy
  • 2011–2011 Kancelaria Prawna Corpus Iuri Rotko i Wspólnicy, staż

Edukacja

  • 2019–2020 Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe „Proces inwestycyjno – budowlany dla prawników”
  • 2015–2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2009–2014 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji

Języki

  • polski
  • angielski
  • niemiecki