Hubert Sobkowiak - Kancelaria JDP

MARCIN CHOJNACKI

ADWOKAT
ASSOCIATE

Pobierz vCard

Associate w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych, Zespole Infrastruktury. Zajmuje się doradztwem prawnym na rzecz wykonawców oraz podwykonawców w postępowaniach przed sądami powszechnymi w zakresie sporów infrastrukturalnych, kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy o roboty budowlane, kar umownych za opóźnienie oraz wynagrodzenia za roboty dodatkowe i zamienne. Posiada doświadczenie w postępowaniach reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich, w tym w sporach przeciwko Skarbowi Państwa dotyczących roszczeń związanych z wadliwymi orzeczeniami administracyjnymi. W ramach dotychczasowej praktyki reprezentował jedno z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w postępowaniach spornych związanych z odpowiedzialnością odszkodowawczą i ubezpieczeniową. W obszarze jego zainteresowania znajdują się także zagadnienia związane z prawem bankowym, konsumenckim oraz spadkowym.

  • Od 2021 JDP DRAPAŁA & PARTNERS
  • 2013 – 2020 Kancelaria Prawna Rotko Smyk i Wspólnicy Sp. k.
  • 2011 – 2011 Kancelaria Prawna Corpus Iuri Rotko i Wspólnicy Sp.k. (staż)
  • 2019 – 2020 Uczelnia Łazarskiego, studia podyplomowe „Proces inwestycyjno – budowlany dla prawników”
  • 2015 – 2018 Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, aplikacja adwokacka
  • 2009 – 2014 Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji
  • polski
  • angielski
  • niemiecki