Wyniki wyszukiwania

Flaga Ukrainy


Aktualności29 września / 202201 / 449

Pozew o rzeczywistą wartość opóźnionej płatności | webinar JDP

Czytaj
23 września / 202202 / 449

„Opóźniona zapłata a wzrost cen po wybuchu wojny w Ukrainie” – artykuł adw. Kingi Zagrajek i adw. Wojciecha Bazana w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
22 września / 202203 / 449

Proces dla nieprawników, czyli postępowanie sądowe dla CFO i członków zarządu | webinar JDP

Czytaj
19 września / 202204 / 449

Zmiany w prawie pracy – briefing JDP na IV kwartał 2022 r. | webinar JDP

Czytaj
12 września / 202205 / 449

„Wykonawcy inwestycji energetycznych a nieprzewidywalny wzrost cen” – artykuł Michała Patera w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”

Czytaj
07 września / 202206 / 449

Nowelizacja KSH | Co przyniosą zmiany w przepisach? | wywiad z dr. Marcinem Chomiukiem w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
01 września / 202207 / 449

Istotne wzmocnienie eksperckie kancelarii JDP

Czytaj
31 sierpnia / 202208 / 449

Alternatywy dla odstąpienia – praktyczne wnioski po pół roku wpływu wojny w Ukrainie na rynek budowlany | webinar JDP

Czytaj
30 sierpnia / 202209 / 449

„Pozorna umowa agencyjna. I co dalej?” | wystąpienie dr hab. Bogusława Lackorońskiego i adw. Adama Usiądka

Czytaj
25 sierpnia / 202210 / 449

„Prokuratoria Generalna uratuje wiele kontraktów” – komentarz prof. Przemysława Drapały w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
18 sierpnia / 202211 / 449

Błędy i omyłki w dokumentach składanych przez wykonawców w przetargach publicznych – artykuł Aleksandry Blukacz na portalu „Kierunek Energetyka”

Czytaj
16 sierpnia / 202212 / 449

Webinar dla zamawiających. Problemów z PZP ciąg dalszy… | webinar JDP

Czytaj
12 sierpnia / 202213 / 449

„Wojna w Ukrainie – jak waloryzować kontrakty budowlane?” – artykuł adw. Marcina Chojnackiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
02 sierpnia / 202214 / 449

Duża reforma prawa spółek | szkolenie

Czytaj
02 sierpnia / 202215 / 449

Rada nadzorcza i zarząd po reformie KSH – nowe obowiązki, uprawnienia i ryzyka – jak się na nie praktycznie przygotować | webinar JDP

Czytaj
29 lipca / 202216 / 449

„Surowa grzywna za przywóz smarów bez rejestracji” – artykuł Barbary Kaczały i Adriana Andrychowskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
13 lipca / 202217 / 449

Nowe prawo koncernowe – wymiar praktyczny dla spółek dominujących i spółek zależnych | webinar JDP

Czytaj
01 lipca / 202218 / 449

Awanse na stanowisko counsel w kancelarii JDP

Czytaj
28 czerwca / 202219 / 449

Warsztaty z Akademią Spółek Kapitałowych „Transakcje M&A – najistotniejsze kroki prawne i podatkowe – perspektywa praktyczna”

Czytaj
27 czerwca / 202220 / 449

Czy rosyjscy oligarchowie na pewno tracą majątki? – komentarz adw. Anny Wójcik do artykułu w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
15 czerwca / 202221 / 449

100% zdawalności naszych aplikantów

Czytaj
02 czerwca / 202222 / 449

„M&A – za co odpowiada sprzedający udziały lub akcje” | artykuł r.pr. dra Marcina Chomiuka i adw. Adama Usiądka

Czytaj
30 maja / 202223 / 449

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – strategia uniknięcia skutków wzrostu kosztów realizacji | webinar JDP

Czytaj
25 maja / 202224 / 449

Odpowiedzialność członków zarządu – prelekcja dra Marcina Chomiuka na konferencji Pulsu Biznesu

Czytaj
17 maja / 202225 / 449

M&A – jak bezpiecznie zrealizować transakcję | Konferencja „Rzeczpospolitej” z udziałem ekspertów JDP

Czytaj
12 maja / 202226 / 449

Waloryzacja cen kontraktowych wobec epidemii oraz wojny w Ukrainie | webinar JDP

Czytaj
11 maja / 202227 / 449

Bierzemy udział w Prawniczych Targach Praktyk i Pracy

Czytaj
06 maja / 202228 / 449

Co robić, gdy rosną ceny, a inwestycja jest w trakcie realizacji – artykuł mec. Andrzeja Sokołowskiego i Michała Patera w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
06 maja / 202229 / 449

Koszty biznesowe niezgodności RODO/Non-GDPR compliance | webinar JDP

Czytaj
29 kwietnia / 202230 / 449

Zmiana umowy w przypadku nadzwyczajnych okoliczności – artykuł mec. Andrzeja Sokołowskiego i Michała Patera w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
26 kwietnia / 202231 / 449

Wzrost cen materiałów budowlanych a roszczenia wykonawcy – artykuł mec. Andrzeja Sokołowskiego i Michała Patera w „Nowej Energii”

Czytaj
22 kwietnia / 202232 / 449

Skutki gospodarcze epidemii oraz wojny w Ukrainie a możliwości waloryzacji cen kontraktowych | prezentacja podczas posiedzenia Komisji ds. prawnych AHK Polska

Czytaj
21 kwietnia / 202233 / 449

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – szanse, ryzyka, rozliczenie stron | webinar JDP

Czytaj
19 kwietnia / 202234 / 449

Płatne praktyki studenckie w Kancelarii JDP

Czytaj
15 kwietnia / 202235 / 449

Rezygnacja z przetargu a utrata wadium – artykuł dra Łukasza Pawła Goniaka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
14 kwietnia / 202236 / 449

Kontrola pracownika na budowie | webinar JDP

Czytaj
14 kwietnia / 202237 / 449

Prof. Przemysław Drapała przewodniczącym sesji „Dobre Prawo, Dobre Budownictwo” na Kongresie Budownictwa Polskiego

Czytaj
12 kwietnia / 202238 / 449

Zapis na sąd polubowny przez odesłanie – artykuł adw. Konrada Gortada w „ADR Arbitraż i Mediacja”

Czytaj
11 kwietnia / 202239 / 449

Roboty dodatkowe w kontraktach budowlanych – możliwe roszczenia wykonawcy | webinar JDP

Czytaj
05 kwietnia / 202240 / 449

Kary umowne z perspektywy wykonawcy – raport JDP

Czytaj
01 kwietnia / 202241 / 449

Eksperci JDP na Kongresie Prawników Spółek Giełdowych SEG

Czytaj
31 marca / 202242 / 449

Termin inwestycji i skutki jego niedotrzymania – artykuł r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej i r. pr. Andrzeja Sokołowskiego w „Buildvent”

Czytaj
31 marca / 202243 / 449

Dealerzy kontra Stellantis | Komentarz adw. Adriana Andrychowskiego w magazynie „Dealer”

Czytaj
29 marca / 202244 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych # 4 | webinar JDP

Czytaj
25 marca / 202245 / 449

Wybrane prawnopodatkowe aspekty dochodzenia roszczeń | webinar JDP

Czytaj
16 marca / 202246 / 449

Waloryzacja wynagrodzenia w kontraktach budowlanych ze względu na wzrost cen materiałów i kosztów wykonania | webinar JDP

Czytaj
15 marca / 202247 / 449

Waloryzacja wynagrodzenia z kontraktów kolejowych za lata 2018 – 2021 (klauzula 13.8) | webinar JDP

Czytaj
11 marca / 202248 / 449

Wzrost cen materiałów i usług na rynku budowlanym – podwyższenie wynagrodzenia wykonawcy inwestycji energetycznych | webinar JDP

Czytaj
09 marca / 202249 / 449

Dostawcy stali dla przemysłu liczą na waloryzację – komentarz adw. Wojciecha Bazana do artykułu w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
07 marca / 202250 / 449

Prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – artykuł prof. Przemysława Drapały w PPH (nr 1 i 2) 2022 r.

Czytaj
28 lutego / 202251 / 449

Naruszenie ochrony danych osobowych | wystąpienie mec. Anny Matusiak-Wekiery

Czytaj
20 lutego / 202252 / 449

Zapis na sąd polubowny – co uwzględnić, a czego unikać? | webinar JDP

Czytaj
17 lutego / 202253 / 449

Wyróżnienia w Chambers Global 2022 dla prof. Przemysława Drapały i kancelarii JDP w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
16 lutego / 202254 / 449

Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy – wystąpienie mec. Anny Matusiak-Wekiery

Czytaj
07 lutego / 202255 / 449

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane – szanse i ryzyka | webinar JDP

Czytaj
28 stycznia / 202256 / 449

adw. Ludwina Klein awansuje na stanowisko counsela

Czytaj
26 stycznia / 202257 / 449

Rola Compliance Officera – whistleblowing w organizacji | wystąpienie adw. Magdaleny Bartnik

Czytaj
25 stycznia / 202258 / 449

Kolejna lawina pozwów waloryzacyjnych – komentarz prof. Przemysława Drapały do artykułu w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
23 stycznia / 202259 / 449

Dematerializacja akcji spółek niepublicznych oraz prosta spółka akcyjna | szkolenie dr Marcina Chomiuka i dr hab. Bogusława Lackorońskiego

Czytaj
19 stycznia / 202260 / 449

Akcje PKP PLK trafią do fiskusa – komentarz adw. Jakuba Majewskiego i Magdaleny Zasiewskiej do artykułu w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
14 stycznia / 202261 / 449

Polski Ład w branży hydroenergetycznej – artykuł Doroty Dąbrowskiej w „Energetyce Wodnej”

Czytaj
14 stycznia / 202262 / 449

Problemy z wykonaniem umowy a podstawy wykluczenia z zamówień – artykuł r. pr. Wojciecha Merkwy w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
12 stycznia / 202263 / 449

Awanse partnerskie w kancelarii JDP

Czytaj
04 stycznia / 202264 / 449

Nowe obowiązki samorządów w 2022 roku – artykuł adw. Anny Wójcik i adw. Marcina Chojnackiego na „Portalu Samorządowym”

Czytaj
03 stycznia / 202265 / 449

Ustawa o sygnalistach – na co muszą się przygotować pracodawcy? | Webinar JDP

Czytaj
28 grudnia / 202166 / 449

Reklamowa obietnica przedłużonej gwarancji będzie musiała być spełniona – artykuł adw. Adama Usiądka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

Czytaj
16 grudnia / 202167 / 449

R. pr. Wojciech Merkwa gościem Cire Cafe

Czytaj
13 grudnia / 202168 / 449

Covid a kary umowne – jak je stosować w okresie pandemii – artykuł prof. Przemysława Drapały i adw. Wojciecha Bazana w „Parkiecie”

Czytaj
10 grudnia / 202169 / 449

Eksperci JDP współautorami publikacji AHK Polska „Przedsiębiorstwo 4.0, 360°”

Czytaj
10 grudnia / 202170 / 449

Czy weksle inwestycyjne to rosyjska ruletka? – artykuł adw. Marcina Chojnackiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
09 grudnia / 202171 / 449

Podatkowe wyzwania Polskiego Ładu | Webinar JDP

Czytaj
06 grudnia / 202172 / 449

Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – świadczenie nienależne | artykuł r. pr. Andrzeja Sokołowskiego i r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej na portalu „Kierunek Energetyka”

Czytaj
30 listopada / 202173 / 449

Kurator dla każdej spółki giełdowej? – artykuł dra Marcina Chomiuka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
30 listopada / 202174 / 449

Dr hab. Bogusław Lackoroński oraz r. pr. Piotr Duma gośćmi Cire Cafe

Czytaj
30 listopada / 202175 / 449

Arbitraż – czyli jak przyspieszyć i uprościć rozpoznawanie sporów, np. z podwykonawcami i konsorcjantami | Webinar JDP

Czytaj
29 listopada / 202176 / 449

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek | Prelekcja dra Marcina Chomiuka na konferencji Pulsu Biznesu

Czytaj
17 listopada / 202177 / 449

Najważniejsze wyzwania ostatniego półrocza stosowania RODO | Webinar JDP i WSSE

Czytaj
17 listopada / 202178 / 449

Prezentacja stanu prac nad implementacją Dyrektywy Towarowej | Prelekcja adw. Adama Usiądka na otwartym posiedzenieniu Komisji Prawnej/Legal Tech AHK Polska

Czytaj
16 listopada / 202179 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych #3 – najważniejsze kwestie i zmiany w zakresie dokumentów | Webinar JDP

Czytaj
10 listopada / 202180 / 449

Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – odszkodowanie | artykuł r. pr. Andrzeja Sokołowskiego i r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej na portalu „Kierunek Energetyka”

Czytaj
09 listopada / 202181 / 449

Zmiany w Ustawie o ofercie | Prelekcja dra Marcina Chomiuka podczas webinarium Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Czytaj
04 listopada / 202182 / 449

Podstawowe roszczenia budowlane w razie współpracy z dużym kontrahentem w infrastrukturze energetycznej | Webinar JDP

Czytaj
04 listopada / 202183 / 449

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy | Webinar JDP

Czytaj
03 listopada / 202184 / 449

JDP audytuje procedury compliance dla spółki z branży biotechnologicznej

Czytaj
28 października / 202185 / 449

Pracodawca może się wycofać z zakazu konkurencji – artykuł dr adw. Joanny Ostojskiej-Kołodziej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
28 października / 202186 / 449

Nowy kurator dla spółki – ekspercki komentarz dra Marcina Chomiuka do artykułu w „Parkiecie”

Czytaj
28 października / 202187 / 449

JDP audytuje procedurę ochrony sygnalistów dla spółki publicznej

Czytaj
25 października / 202188 / 449

„Przedsiębiorstwo 4.0, 360°. Rekomendacje dobrych praktyk” – publikacja AHK

Czytaj
18 października / 202189 / 449

Roszczenia finansowe wykonawców związane z przedłużoną realizacją inwestycji – artykuł r. pr. Andrzeja Sokołowskiego i adw. Iwo Franaszczyka w „Energetyce Wodnej”

Czytaj
14 października / 202190 / 449

Koszty związane z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze gazowej | Webinar JDP

Czytaj
14 października / 202191 / 449

Rozliczenie dodatkowych kosztów realizacji inwestycji energetycznej – podwyższenie umówionego wynagrodzenia | artykuł r. pr. Andrzeja Sokołowskiego i r. pr. Magdaleny Nasiłowskiej na portalu „Kierunek Energetyka”

Czytaj
11 października / 202192 / 449

Zatrudnienie w IT. Umowa – kluczowe postanowienia, modelowe rozwiązania, sposoby uniknięcia ryzyk | Szkolenie JDP dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
08 października / 202193 / 449

Nowe obowiązki dla firm mających kontrahentów w Niemczech – artykuł r. pr. Barbary Kaczały w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
08 października / 202194 / 449

Prosta Spółka Akcyjna (PSA) | szkolenie JDP dla IDM

Czytaj
07 października / 202195 / 449

Koszty związane z przedłużeniem czasu realizacji kontraktów w infrastrukturze energetycznej | Webinar JDP

Czytaj
07 października / 202196 / 449

Home office sprzyja mobbingowi i dyskryminacji – artykuł dr Joanny Ostojskiej-Kołodziej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
07 października / 202197 / 449

Jak postępować z roszczeniami wykonawców z tytułu wzrostów cen materiałów? | Szkolenie JDP dla członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich

Czytaj
04 października / 202198 / 449

Znamy wyniki egzaminu wstępnego na aplikację | Wzmocnienia w Zespołach JDP

Czytaj
29 września / 202199 / 449

Nadchodzące zmiany w prawie konsumenckim dotyczące rękojmi | Szkolenie JDP dla SPRM

Czytaj
27 września / 2021100 / 449

Kary umowne w inwestycjach energetycznych | Webinar JDP

Czytaj
21 września / 2021101 / 449

Kodeks Dobrych Praktyk jako narzędzie redukujące ryzyko prawne | szkolenie JDP dla IDM

Czytaj
20 września / 2021102 / 449

Kary umowne w inwestycjach gazowych | Webinar JDP

Czytaj
17 września / 2021103 / 449

Akademia M&A – prawne i finansowe aspekty Mergers and Acquisitions III edycja

Czytaj
17 września / 2021104 / 449

Kary umowne w inwestycjach kolejowych i drogowych | Webinar JDP

Czytaj
17 września / 2021105 / 449

Compliance w łańcuchu dostaw? Zmiany dla firm mających kontrahentów w Niemczech

Czytaj
08 września / 2021106 / 449

Ekspert od PZP dołącza do kancelarii JDP

Czytaj
03 września / 2021107 / 449

Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy | Webinar JDP i WSSE „Invest-Park”

Czytaj
03 września / 2021108 / 449

Należyta staranność w zawieraniu umów – artykuł Magdaleny Bartnik i Barbary Kaczały w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
03 września / 2021109 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych # 2 – przesłanki odrzucenia oferty | Webinar JDP

Czytaj
27 sierpnia / 2021110 / 449

„Gwałtowny wzrost cen materiałów – jak wykonawca może im przeciwdziałać?” – artykuł adw. Mariusza Nowakowskiego i Pawła Pietrzaka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
20 sierpnia / 2021111 / 449

Ustanowienie zastawu rejestrowego a wpis w rejestrze akcjonariuszy – artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
18 sierpnia / 2021112 / 449

Czy standaryzacja dokumentów może rzeczywiście pomóc w transakcjach? – komentarz adw. Adriana Andrychowskiego dla „Legal Business Polska”

Czytaj
13 sierpnia / 2021113 / 449

Zabezpieczenia umowne w praktyce – kiedy trzeba iść do sądu? – artykuł adw. Adriana Andrychowskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
23 lipca / 2021114 / 449

Wzory umów w przetargach publicznych – na co należy zwracać uwagę? – artykuł adw. Iwo Franaszczyka w „Energetyce Wodnej”

Czytaj
15 lipca / 2021115 / 449

Zabezpieczenia umowne w praktyce | Szkolenie JDP dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
15 lipca / 2021116 / 449

Umowy w obrocie międzynarodowym | Szkolenie JDP dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
12 lipca / 2021117 / 449

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w związku z powstającym raportem „Kary umowne w inwestycjach infrastrukturalnych realizowanych w reżimie zamówień publicznych”

Czytaj
06 lipca / 2021118 / 449

Prosta spółka akcyjna – czy i komu potrzebna? – komentarz dra Marcina Chomiuka i Adama Usiądka do artykułu w „Legal Business Polska”

Czytaj
06 lipca / 2021119 / 449

Kolejarze mają płacić za grunt pod torami – komentarz adw. Jakuba Majewskiego do artykułu w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
02 lipca / 2021120 / 449

Warszawa straci na nowej mapie pomocy regionalnej – artykuł r. pr. Barbary Kaczały i Magdaleny Zasiewskiej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
30 czerwca / 2021121 / 449

Rynek infrastruktury – transakcja sprzedaży / nabycia spółki lub przedsiębiorstwa, czyli M&A bez tajemnic I Webinar JPD

Czytaj
21 czerwca / 2021122 / 449

Roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia w związku z aktualnym wzrostem cen materiałów budowlanych (2020-2021). Jak skutecznie przygotować roszczenie i doprowadzić do zmiany umowy? | Webinar JDP

Czytaj
21 czerwca / 2021123 / 449

100% zdawalności naszych aplikantów

Czytaj
14 czerwca / 2021124 / 449

Roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen miedzi oraz innych surowców | Webinar JDP

Czytaj
07 czerwca / 2021125 / 449

Na budowach tyka covidowa bomba – komentarz prof. Przemysława Drapały do artykułu w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
01 czerwca / 2021126 / 449

Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę I Webinar JPD

Czytaj
25 maja / 2021127 / 449

Roszczenia o koszty przedłużenia realizacji kontraktów kolejowych | Webinar JDP

Czytaj
20 maja / 2021128 / 449

Zatrudnianie pracowników krok po kroku | Webinar JDP

Czytaj
18 maja / 2021129 / 449

Nowe przepisy dotyczące hulajnóg elektrycznych i urządzeń transportu osobistego

Czytaj
13 maja / 2021130 / 449

Finał 3. edycji konkursu kancelarii JDP „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

Czytaj
12 maja / 2021131 / 449

Akademia M&A – prawne i finansowe aspekty Mergers and Acquisitions

Czytaj
11 maja / 2021132 / 449

Roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali nierdzewnej (2020-2021) – przygotowanie, dochodzenie i obrona | Webinar JDP

Czytaj
11 maja / 2021133 / 449

Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy | Prelekcja dr Joanny Ostojskiej-Kołodziej podczas Konferencji Compliance organizowanej przez Izbę Domów Maklerskich

Czytaj
10 maja / 2021134 / 449

Roboty przemysłowe i linie produkcyjne: rodzaje umów, kluczowe postanowienia umowne, negocjacje, na co zwracać uwagę | Webinar JDP

Czytaj
28 kwietnia / 2021135 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych | Webinar JDP

Czytaj
28 kwietnia / 2021136 / 449

Transakcja sprzedaży / nabycia spółki lub przedsiębiorstwa – czyli M&A bez tajemnic | Webinar JDP

Czytaj
28 kwietnia / 2021137 / 449

Najważniejsze wyzwania ostatniego półrocza stosowania RODO | Webinar JDP

Czytaj
22 kwietnia / 2021138 / 449

Obrót nieruchomościami rolnymi w 2021 r. – zagadnienia prawne i podatkowe | Webinar

Czytaj
14 kwietnia / 2021139 / 449

Legal 500 2021: Najwyższe wyróżnienie dla kancelarii i profesora Przemysława Drapały

Czytaj
12 kwietnia / 2021140 / 449

Nowelizacja KSH – normy prawne dla kadry zarządzającej | Prelekcja dra Marcina Chomiuka podczas konferencji Pulsu Biznesu

Czytaj
05 kwietnia / 2021141 / 449

Zasady odpowiedzialności cywilnej w grupie spółek | Prelekcja dra Marcina Chomiuka podczas konferencji organizowanej przez Puls Biznesu

Czytaj
02 kwietnia / 2021142 / 449

Roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali (2020-2021) –przygotowanie, dochodzenie i obrona | Webinar JDP

Czytaj
02 kwietnia / 2021143 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych # 1 – przesłanki wykluczenia z postępowania | Webinar JDP

Czytaj
23 marca / 2021144 / 449

Akademia M&A – prawne i finansowe aspekty Mergers and Acquisitions

Czytaj
18 marca / 2021145 / 449

Wyróżnienia w Chambers Europe 2021 dla Prof. Przemysława Drapały, Wojciecha Merkwy i kancelarii w kategoriach: Construction, Dispute Resolution, Public Procurement

Czytaj
11 marca / 2021146 / 449

Roszczenia o podwyższenie wynagrodzenia w związku ze wzrostem cen stali (2020-2021) – przygotowanie i dochodzenie | Webinar

Czytaj
04 marca / 2021147 / 449

JDP w negocjacjach transgranicznego porozumienia restrukturyzacyjnego pomiędzy spółkami z branży motoryzacyjnej

Czytaj
03 marca / 2021148 / 449

Ubezpieczenia i gwarancje w budownictwie | Webinar

Czytaj
26 lutego / 2021149 / 449

Obowiązkowa dematerializacja akcji spółek niepublicznych | Warsztat dra Marcina Chomiuka i dra hab. Bogusława Lackorońskiego podczas XXI konferencji Izby Domów Maklerskich

Czytaj
20 lutego / 2021150 / 449

Przejęcia i konsolidacje na rynku automotive | Webinar

Czytaj
18 lutego / 2021151 / 449

Wyróżnienie w Chambers Global 2021 dla Prof. Przemysława Drapały w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
10 lutego / 2021152 / 449

Konsolidacja na rynku dealerów samochodów | Webinar

Czytaj
05 lutego / 2021153 / 449

Ochrona prywatności pracownika w miejscu pracy: co wolno pracodawcy? | Webinar

Czytaj
21 stycznia / 2021154 / 449

Ustawa o morskich farmach wiatrowych

Czytaj
19 stycznia / 2021155 / 449

Roboty przemysłowe i linie produkcyjne – rodzaje umów, negocjacje, na co zwracać uwagę | Webinar

Czytaj
19 stycznia / 2021156 / 449

Reorganizacja biznesu w pigułce | Webinar

Czytaj
15 stycznia / 2021157 / 449

Jak się bronić przed karą umowną dla wykonawcy za płatności dla podwykonawcy? Artykuł r.pr Mateusza Jaworskiego „Rzeczpospolitej”

Czytaj
11 stycznia / 2021158 / 449

Zmiana formy prawnej spółki handlowej i jej konsekwencje – adw. Marcin Lewiński dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
11 stycznia / 2021159 / 449

Ekspertka od prawa pracy dołącza do kancelarii JDP

Czytaj
29 grudnia / 2020160 / 449

Czy beneficjenta rzeczywistego trzeba „wylegitymować”? | Newsletter JDP

Czytaj
17 grudnia / 2020161 / 449

Inwestycje. Marsz chińskich firm na Europę – dr Marcin Chomiuk dla money.pl

Czytaj
10 grudnia / 2020162 / 449

Sąd rejestrowy skuteczną tamą dla napaści korporacyjnej – dr Marcin Chomiuk dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
08 grudnia / 2020163 / 449

Realizacja inwestycji energetycznych – obrona przed roszczeniami zamawiającego wynikających z nieterminowej realizacji umowy przez wykonawcę | warsztaty on-line

Czytaj
07 grudnia / 2020164 / 449

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy – artykuł r. pr. Barbary Kaczały w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
03 grudnia / 2020165 / 449

Rozszerzenie ochrony konsumenckiej – nowelizacja Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta | szkolenie on-line

Czytaj
02 grudnia / 2020166 / 449

Jakie ważne wytyczne dotyczące kar umownych w zamówieniach publicznych zawarł SN w ostatniej uchwale? – komentarz adw. Wojciecha Bazan w „Pulsie Biznesu”

Czytaj
24 listopada / 2020167 / 449

Najważniejsze wyzwania ostatniego półrocza stosowania RODO | Webinar

Czytaj
20 listopada / 2020168 / 449

Jakie podjąć kroki, gdy kontrahenci nie regulują należności? – artykuł adw. Adriana Andrychowskiego w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
19 listopada / 2020169 / 449

Nowe Prawo zamówień publicznych w branży wod-kan | Webinar

Czytaj
18 listopada / 2020170 / 449

Dochodzenie roszczeń budowlanych – kary umowne, koszty przedłużenia, roboty dodatkowe | Webinar

Czytaj
18 listopada / 2020171 / 449

Prawny pakiet kryzysowy w związku z drugą falą COVID-19 | Webinar

Czytaj
18 listopada / 2020172 / 449

Inwestycje hydrotechniczne w Polsce – perspektywy i zakres prawny | Webinar

Czytaj
18 listopada / 2020173 / 449

Rejestr akcjonariuszy i istotne zmiany w KSH tematem wystąpień prawników z JDP podczas konferencji Compliance IDM

Czytaj
13 listopada / 2020174 / 449

Jak ustalić zasady pracy zdalnej – artykuł r.pr. Barbary Kaczały w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
29 października / 2020175 / 449

Ważne zmiany prawne dla biznesu – konieczność weryfikacji wzorów umów i OWU | Webinar

Czytaj
23 października / 2020176 / 449

Nowe PZP – Kancelaria JDP i OIGD zapraszają na webinar

Czytaj
23 października / 2020177 / 449

Nowe PZP – Kancelaria JDP i PZPB zapraszają na webinar

Czytaj
23 października / 2020178 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki studenckie

Czytaj
22 października / 2020179 / 449

Adw. Adrian Andrychowski w webinarze BMP: Co zrobić jak nie płaci ci kontrahent?

Czytaj
14 października / 2020180 / 449

Rejestr akcjonariuszy: czego wymagają podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru – kolejny artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
08 października / 2020181 / 449

Ważne zmiany prawne dla biznesu – konieczność weryfikacji wzorów umów i OWU | Webinar JDP i OIGPM

Czytaj
07 października / 2020182 / 449

Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji – artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
07 października / 2020183 / 449

Jak branża automotive zareagowała na epidemię koronawirusa? JDP Partnerem konferencji online organizowanej przez AHK Polska

Czytaj
06 października / 2020184 / 449

Anna Matusiak-Wekiera (radca prawny) dołączyła do kancelarii jako Head of Data Protection/Compliance Practice

Czytaj
04 października / 2020185 / 449

Nowe PZP – Kancelaria JDP i IGEOS zapraszają na warsztaty on-line

Czytaj
04 października / 2020186 / 449

Rewolucja w Kodeksie spółek handlowych – konferencja on-line

Czytaj
30 września / 2020187 / 449

Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem | Webinar

Czytaj
29 września / 2020188 / 449

Nowe Prawo Zamówień Publicznych | Webinar BMP i JDP

Czytaj
21 września / 2020189 / 449

Webinarium dla Członków Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD) | 07/10/20

Czytaj
16 września / 2020190 / 449

Odpowiedzialność podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy | Bezpłatny Webinar JDP i IDM

Czytaj
13 września / 2020191 / 449

Ważne zmiany prawne dla biznesu – konieczność weryfikacji wzorów umów i OWU | Webinar JDP i APPLiA Polska

Czytaj
11 września / 2020192 / 449

Nowe PZP – Kancelaria JDP zaprasza na warsztaty on-line

Czytaj
08 września / 2020193 / 449

Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem | Webinar JDP

Czytaj
02 września / 2020194 / 449

Dr Marcin Chomiuk o zmianach do Kodeksu spółek handlowych podczas otwartego posiedzenia Komisji prawnej / Legal Tech AHK Polska

Czytaj
02 września / 2020195 / 449

O prawie koncernowym i projekcie zmian do Kodeksu spółek handlowych pisze dr Marcin Chomiuk w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
27 sierpnia / 2020196 / 449

O prawnych aspektach implementacji Pakietu Mobilności – Magdalena Bartnik i Adrian Andrychowski w międzynarodowym webinarze

Czytaj
26 sierpnia / 2020197 / 449

Adw. Wojciech Bazan w webinarze: Przyszłość polityki remontowej. Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Czytaj
24 sierpnia / 2020198 / 449

International Crypto Asset Litigation And Recovery Webinar – udział Adriana Andrychowskiego w międzynarodowym webinarze dotyczącym kryptowalut

Czytaj
21 sierpnia / 2020199 / 449

Nowelizacja KSH – Aktualizacja dokumentacji korporacyjnej – Newsletter JDP

Czytaj
08 sierpnia / 2020200 / 449

Menadżerowie pod lupą UOKiK

Czytaj
16 lipca / 2020201 / 449

O odpowiedzialności prowadzącego rejestr akcjonariuszy piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
03 lipca / 2020202 / 449

Awanse w Zespole Postępowań Sądowych i Arbitrażowych

Czytaj
29 czerwca / 2020203 / 449

Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego – doktorat z wyróżnieniem mec. Marcina Chomiuka

Czytaj
24 czerwca / 2020204 / 449

Obowiązek przeprowadzenia tzw. dematerializacji akcji – czego się spodziewać i co zrobić w przypadku braku odpowiednich dokumentów – artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
23 czerwca / 2020205 / 449

O odpowiedzialności cywilnej wobec spółki na przykładzie Poczty Polskiej – artykuł mec. Marcina Chomiuka w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
19 czerwca / 2020206 / 449

Realizacja kontraktów w zakresie modernizacji energetyki w razie zmiany okoliczności niezależnej od stron – webinar i debata JDP i PZPB

Czytaj
17 czerwca / 2020207 / 449

Jak przygotować się na upadłość / restrukturyzację dostawcy lub podwykonawcy i jakie są skutki jej ogłoszenia? Webinar poświęcony praktycznym doświadczeniom z rynku automotive

Czytaj
17 czerwca / 2020208 / 449

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – debata WEI z udziałem dra Marcina Chomiuka

Czytaj
10 czerwca / 2020209 / 449

Chemia i petrochemia – zabezpieczenie produkcji na wypadek upadłości lub restrukturyzacji kontrahenta – webinar BMP i JDP

Czytaj
10 czerwca / 2020210 / 449

Kancelaria JDP umacnia Zespół Transakcji i Doradztwa Kontraktowego

Czytaj
08 czerwca / 2020211 / 449

„Spółka nie zostaje sama z karuzelami podatkowymi prezesów” mówi Wojciech Bazan w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
03 czerwca / 2020212 / 449

Webinar BMP i JDP: Dochodzenie roszczeń związanych ze wzrostem kosztów realizacji umowy

Czytaj
29 maja / 2020213 / 449

Webinar BMP i JDP: Wpływ specustawy COVID-19 na realizację zamówień publicznych w branży energetycznej i ciepłowniczej

Czytaj
27 maja / 2020214 / 449

Webinar: Rechtliches Umfeld in Polen in der COVID-19-Krise [Otoczenie prawne w Polsce w trakcie kryzysu COVID-19]

Czytaj
18 maja / 2020215 / 449

Webinar: Wpływ specustawy COVID-19 na realizację zamówień publicznych w branży fotowoltaiki

Czytaj
12 maja / 2020216 / 449

Webinar BMP i JDP: Pandemia a modernizacje w energetyce i ciepłownictwie – aspekty prawne (opóźnienia i koszty)

Czytaj
04 maja / 2020217 / 449

Webinar: Finansowe i podatkowe instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców Tarcza 1.0, Tarcza 2.0, planowane w Tarcza 3.0

Czytaj
24 kwietnia / 2020218 / 449

Webinar JDP i DM BOŚ: Obowiązkowa dematerializacja akcji

Czytaj
23 kwietnia / 2020219 / 449

Webinar: COVID-19 i Tarcza 2.0 – aspekty praktyczne dla dealerów

Czytaj
23 kwietnia / 2020220 / 449

O abolicji czynszowej dla najemców mówi Maciej Chrzan w kolejnym artykule dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
16 kwietnia / 2020221 / 449

„Umowy obowiązują. Koronawirus nie zwalnia z odpowiedzialności” mówi Marcin Chomiuk dla WNP.pl

Czytaj
16 kwietnia / 2020222 / 449

The Legal 500 EMEA 2020: pozycja Top Tier dla kancelarii i Prof. Przemysława Drapały w kategorii Construction oraz wyróżnienie Leading Firm dla kancelarii w kategoriach Commercial, Corporate & M&A i Dispute Resolution

Czytaj
14 kwietnia / 2020223 / 449

Webinar: Opóźnienia, ryzyko upadłości i restrukturyzacji w relacjach z wykonawcami i podwykonawcami w kontekście Covid-19

Czytaj
10 kwietnia / 2020224 / 449

O abolicji czynszowej dla najemców mówi Maciej Chrzan dla „Rzeczpospolitej”

Czytaj
08 kwietnia / 2020225 / 449

O wpływie koronawirusa na zamówienia publiczne mówi Wojciech Merkwa w „Rynku Infrastruktury”

Czytaj
07 kwietnia / 2020226 / 449

O realizacji umów budowlanych w czasie epidemii koronawirusa – cykl komentarzy Marii Łabno i Pauliny Strąk-Kalinowskiej

Czytaj
07 kwietnia / 2020227 / 449

Newsletter JDP: Tarcza antykryzysowa

Czytaj
06 kwietnia / 2020228 / 449

Webinar: Perspektywy biznesowe i prawne dla najemców biurowych w dobie zmian (9 kwietnia | 10:00-11:30)

Czytaj
06 kwietnia / 2020229 / 449

Prof. Przemysław Drapała dla WNP.pl: Tarcza antykryzysowa. O tym muszą pamiętać budowlańcy

Czytaj
06 kwietnia / 2020230 / 449

Udział prawników z JDP w webinarze NPCC na temat wpływu Covid-19 na biznes w Polsce z perspektywy prawnej i podatkowej

Czytaj
06 kwietnia / 2020231 / 449

Webinar: Przepisy polskiej Tarczy Antykryzysowej / Uniknięcie odpowiedzialności kontraktowej w związku z epidemią koronawirusa

Czytaj
02 kwietnia / 2020232 / 449

Webinar: Sytuacja prawna w branży automotive w obliczu COVID-19

Czytaj
02 kwietnia / 2020233 / 449

Webinar: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji

Czytaj
31 marca / 2020234 / 449

Newsletter JDP: COVID-19 a toczące się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czytaj
30 marca / 2020235 / 449

Newsletter JDP: Tarcza Antykryzysowa – zagadnienia pracownicze / dofinansowanie wynagrodzeń

Czytaj
30 marca / 2020236 / 449

Newsletter JDP_COVID-19: strategia działań dla branży budowlanej

Czytaj
27 marca / 2020237 / 449

Webinar: Jak obecna sytuacja wpływa na wykonywanie zobowiązań umownych oraz na sankcje związane z ich niewykonaniem?

Czytaj
27 marca / 2020238 / 449

Webinar: Wpływ aktualnego stanu epidemicznego na prawa i obowiązki stron umów o roboty budowlane

Czytaj
27 marca / 2020239 / 449

Webinar: Wpływ koronawirusa na sytuację prawną wykonawców kontraktów budowlanych- zagadnienia strategiczne

Czytaj
26 marca / 2020240 / 449

Webinar: Sport – jak zabezpieczyć biznes w dobie koronawirusa?

Czytaj
23 marca / 2020241 / 449

Newsletter JDP: COVID 19 – Reprezentacja spółek kapitałowych w czasach kryzysu

Czytaj
20 marca / 2020242 / 449

Zmiana terminu kolokwium na praktyki w JDP

Czytaj
20 marca / 2020243 / 449

Co przewiduje tzw. Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców?

Czytaj
16 marca / 2020244 / 449

Uwaga! Przedłużamy konkurs dla Aplikantów „SPORY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE SN”

Czytaj
16 marca / 2020245 / 449

Newsletter JDP: COVID-19 – Ważne zagadnienia prawne

Czytaj
12 marca / 2020246 / 449

Wyróżnienia w Chambers Europe dla Prof. Przemysława Drapały i kancelarii w kategoriach Construction i Dispute Resolution

Czytaj
03 marca / 2020247 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki!

Czytaj
03 marca / 2020248 / 449

3. edycja komentarza do Kodeksu spółek handlowych już w sprzedaży

Czytaj
24 lutego / 2020249 / 449

Druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu dla Aplikantów radcowskich i adwokackich „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

Czytaj
07 lutego / 2020250 / 449

Adam Usiądek dla „Rzeczpospolitej”: Jak dematerializacja akcji wpłynie na prawa akcjonariusza?

Czytaj
07 lutego / 2020251 / 449

Śniadanie biznesowe: Rejestr akcjonariuszy – obowiązkowa dematerializacja akcji (5 marca 2020, czwartek, 09.15-11.15, kancelaria JDP)

Czytaj
05 lutego / 2020252 / 449

Prelekcja prof. Drapały pt. „Rynek budownictwa po 2020 r. – aktualne i oczekiwane zmiany prawa” podczas Build4Future

Czytaj
23 stycznia / 2020253 / 449

Prof. Przemysław Drapała partnerem zarządzającym kancelarii

Czytaj
21 grudnia / 2019254 / 449

Prof. Drapała dla wnp.pl o prognozie dla branży budowlanej i o waloryzacji kontraktów

Czytaj
20 grudnia / 2019255 / 449

Dr Bogusław Lackoroński dołącza do zespołu procesowego

Czytaj
26 listopada / 2019256 / 449

Prof. Drapała podczas konferencji SIDiR o waloryzacji kontraktów i realnych perspektywach

Czytaj
25 października / 2019257 / 449

Praca dla Junior Associate w kancelarii JDP

Czytaj
25 października / 2019258 / 449

Szkolenie w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej z udziałem prawników z JDP

Czytaj
21 października / 2019259 / 449

JDP wsparło konferencję Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego

Czytaj
21 października / 2019260 / 449

M&A jako alternatywa dla sukcesji? JDP podsumowuje konferencję

Czytaj
02 października / 2019261 / 449

II edycja konferencji M&A Day 2019 już za nami

Czytaj
30 września / 2019262 / 449

Prof. Przemysław Drapała w nowej Radzie Zamówień Publicznych

Czytaj
27 września / 2019263 / 449

Prof. Przemysław Drapała, r. pr. Wojciech Merkwa z Kancelarii JDP oraz inż. Maciej Kajrukszto z CAS prelegentami podczas konferencji dla branży budowlanej

Czytaj
24 września / 2019264 / 449

Waloryzacja wynagrodzenia: ważne komentarze Profesora Drapały

Czytaj
10 września / 2019265 / 449

Udział prawników z JDP podczas 25. edycji konferencji naukowo-technicznej w Ciechocinku (9-11.10.2019)

Czytaj
10 września / 2019266 / 449

M&A Day 2019: M&A alternatywą dla sukcesji (01/10/19)

Czytaj
14 sierpnia / 2019267 / 449

M&A alternatywą dla sukcesji: 2. edycja konferencji M&A Day (01/10/19)

Czytaj
03 lipca / 2019268 / 449

Poszukujemy osoby na stanowisko Associate do Zespołu Transakcyjnego/ Doradztwa kontraktowego

Czytaj
28 czerwca / 2019269 / 449

Biuletyn podatkowy 6/2019

Czytaj
13 czerwca / 2019270 / 449

VII edycja Manufacturing & Logistic Awards 2019 już za nami

Czytaj
12 czerwca / 2019271 / 449

Prof. Przemysław Drapała na temat roszczeń o waloryzację podczas VII Kongresu Infrastruktury Polskiej

Czytaj
06 czerwca / 2019272 / 449

Mec. Marcin Chomiuk podczas konferencji ILC o budowaniu relacji z klientami

Czytaj
30 maja / 2019273 / 449

Biuletyn podatkowy 5/2019

Czytaj
30 maja / 2019274 / 449

Mec. Wojciech Merkwa dla „Rynku Infrastruktury”: Wykonawca nie musi donosić na samego siebie

Czytaj
17 maja / 2019275 / 449

II Seminarium Szkoleniowe Stowarzyszenia Prawników Rynku Motoryzacyjnego z udziałem prawników z JDP

Czytaj
13 maja / 2019276 / 449

Czworo prawników z JDP ze zdanym egzaminem radcowskim

Czytaj
06 maja / 2019277 / 449

Biuletyn podatkowy 4/2019

Czytaj
24 kwietnia / 2019278 / 449

Finał konkursu dla aplikantów „Spory budowlane w orzecznictwie SN”

Czytaj
24 kwietnia / 2019279 / 449

Mec. Chomiuk dla „Rzeczpospolitej”: czym różni się spór korporacyjny od napaści korporacyjnej

Czytaj
16 kwietnia / 2019280 / 449

Mec. Wojciech Bazan dla „Pulsu Biznesu” o skardze nadzwyczajnej

Czytaj
10 kwietnia / 2019281 / 449

The Legal 500 EMEA 2019: pozycja Top Tier dla kancelarii i Prof. Przemysława Drapały w kategorii Construction oraz wyróżnienie Leading Firm dla kancelarii w kategoriach Commercial, Corporate & M&A i Dispute Resolution

Czytaj
08 kwietnia / 2019282 / 449

Jakub Sadurski zajął pierwsze miejsce w konkursie UOKiK

Czytaj
04 kwietnia / 2019283 / 449

Wystąpienie Prof. Przemysława Drapały podczas warsztatów dla przedstawicieli największych polskich banków

Czytaj
02 kwietnia / 2019284 / 449

Biuletyn podatkowy 3/2019

Czytaj
27 marca / 2019285 / 449

Kolokwium JDP – ostatni etap dużej rekrutacji na praktyki już za nami

Czytaj
22 marca / 2019286 / 449

Mec. Marcin Chomiuk o innowacjach w praktyce prawniczej podczas konferencji LegalTech Forum 2019

Czytaj
21 marca / 2019287 / 449

JDP przy wdrożeniu usługi elektrycznych hulajnóg hive

Czytaj
15 marca / 2019288 / 449

Tax Alert JDP – Raportowanie schematów podatkowych

Czytaj
13 marca / 2019289 / 449

9. edycja Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

Czytaj
08 marca / 2019290 / 449

Wyróżnienie dla Prof. Przemysława Drapały i kancelarii w Chambers & Partners Europe Guide

Czytaj
06 marca / 2019291 / 449

Jakie znaczenie będzie miał precedensowy wyrok w sprawie naprawienia tzw. szkody giełdowej przy rozstrzyganiu podobnych sporów w przyszłości?

Czytaj
05 marca / 2019292 / 449

Konkurs dla Aplikantów „SPORY BUDOWLANE W ORZECZNICTWIE SN” 

Czytaj
01 marca / 2019293 / 449

Biuletyn podatkowy 2/2019

Czytaj
01 marca / 2019294 / 449

Śniadania biznesowe w JDP: O reformie KSH, raportowaniu schematów podatkowych (MDR) i nie tylko

Czytaj
01 marca / 2019295 / 449

Trzecie miejsce w Global Legal Hackathon dla Bartosza Proroka i zespołu bSure

Czytaj
26 lutego / 2019296 / 449

Prawnicy z JDP podczas X edycji Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

Czytaj
21 lutego / 2019297 / 449

Kancelaria Doradcą Roku w ramach konkursu „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”

Czytaj
14 lutego / 2019298 / 449

Mec. Maria Łabno dla Rynku Infrastruktury o wzroście cen na budowach

Czytaj
11 lutego / 2019299 / 449

Prawnicy z JDP o skutkach odstąpienia od umowy o roboty budowlane w „Energetyce Cieplnej i Zawodowej”

Czytaj
07 lutego / 2019300 / 449

mec. Wojciech Merkwa na łamach „Rzeczpospolitej” o zmianach w Pzp

Czytaj
31 stycznia / 2019301 / 449

Biuletyn podatkowy 1/2019

Czytaj
15 stycznia / 2019302 / 449

Komentarz mec. Marcina Chomiuka w Pulsie Biznesu

Czytaj
21 grudnia / 2018303 / 449

Biuletyn podatkowy 12/2018

Czytaj
03 grudnia / 2018304 / 449

Biuletyn podatkowy 11/2018

Czytaj
29 listopada / 2018305 / 449

Ewa Mońdziel o konstrukcji umowy w obrocie międzynarodowym podczas warsztatów Pulsu Biznesu

Czytaj
22 listopada / 2018306 / 449

Prof. Przemysław Drapała podczas V edycji Konferencji Arbitrażowej

Czytaj
15 listopada / 2018307 / 449

Mec. Maria Łabno o wzroście cen na budowach dla „Rynku Infrastruktury”

Czytaj
15 listopada / 2018308 / 449

Prawnicy JDP komentują w mediach wygraną w KIO sprawę dotyczącą wyboru wykonawcy warszawskiej spalarni

Czytaj
09 listopada / 2018309 / 449

Szkolenie w AHK: Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi udziałowcami

Czytaj
02 listopada / 2018310 / 449

Praca dla Associate w kancelarii JDP

Czytaj
31 października / 2018311 / 449

Biuletyn podatkowy 10/2018

Czytaj
30 października / 2018312 / 449

Mec. Maria Łabno o wzroście cen na budowach dla „Rynku Infrastruktury”

Czytaj
24 października / 2018313 / 449

Prawnicy JDP o wzroście kosztów realizacji inwestycji budowlanych podczas konferencji w Warszawie

Czytaj
22 października / 2018314 / 449

Prof. Przemysław Drapała o skutkach wzrostu kosztów realizacji inwestycji budowlanych dla „Rzeczpospolitej” i „Pulsu Biznesu”

Czytaj
11 października / 2018315 / 449

Konferencja M&A Day 2018 (11 października 2018 r.)

Czytaj
05 października / 2018316 / 449

Udział Prof. Przemysława Drapały w konferencji „The new FIDIC Suite of Contracts: Practical Overview of Major Changes”

Czytaj
05 października / 2018317 / 449

Mec. Andrzej Sokołowski i Mec. Maria Łabno podczas 24 edycji konferencji naukowo-technicznej

Czytaj
04 października / 2018318 / 449

Prof. Przemysław Drapała wśród autorów tomu 7 Systemu Prawa Prywatnego wydawnictwa C.H. Beck

Czytaj
03 października / 2018319 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki studenckie w JDP

Czytaj
02 października / 2018320 / 449

Biuletyn podatkowy 9/2018

Czytaj
01 października / 2018321 / 449

Konferencja JDP – Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych (24.10.18)

Czytaj
28 września / 2018322 / 449

Prof. Przemysław Drapała dla „Rzeczpospolitej”: „Wady części wspólnych – temat do ponownego uregulowania”

Czytaj
20 września / 2018323 / 449

Prawnicy z JDP wśród prowadzących warsztaty dla branży kolejowej

Czytaj
11 września / 2018324 / 449

Alert JDP – Zmiany w zakresie tajemnicy przedsiębiorstwa

Czytaj
07 września / 2018325 / 449

Tax Alert JDP – Samochód w działalności od 2019 r. po nowemu

Czytaj
03 września / 2018326 / 449

Biuletyn podatkowy 8/2018

Czytaj
31 sierpnia / 2018327 / 449

M&A Day – 11 października 2018 r., Royal Bristol Warsaw

Czytaj
30 lipca / 2018328 / 449

Biuletyn podatkowy 7/2018

Czytaj
25 lipca / 2018329 / 449

Rekrutacja na stanowisko Junior Associate do Zespołu Postępowania Sądowe i Arbitrażowe / Infrastruktura

Czytaj
05 lipca / 2018330 / 449

JDP przy budowie największej niskoemisyjnej elektrociepłowni w Polsce

Czytaj
25 czerwca / 2018331 / 449

Komentarz Prof. Przemysława Drapały w DGP na temat zawierania ugód pomiędzy wykonawcami i zamawiającymi

Czytaj
22 czerwca / 2018332 / 449

JD&P w jury podczas 6. CEE Manufacturing & Logistics Awards

Czytaj
21 czerwca / 2018333 / 449

Uczestnictwo Prof. Przemysława Drapały podczas Forum Dialogu Mieszkaniowego

Czytaj
15 czerwca / 2018334 / 449

Wygrana prawników z JD&P przed KIO

Czytaj
14 czerwca / 2018335 / 449

Prof. Przemysław Drapała o roszczeniach z tytułu wzrostu cen podczas VI Kongresu Infrastruktury Polskiej

Czytaj
25 kwietnia / 2018336 / 449

JD&P dla spółek giełdowych o praktycznych aspektach relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie)

Czytaj
19 kwietnia / 2018337 / 449

Prof. Przemysław Drapała w prasie o skardze pauliańskiej i wyroku TK

Czytaj
19 kwietnia / 2018338 / 449

Spotkanie ze studentami UJ: Duże spory infrastrukturalne – arbitraż czy sąd powszechny?

Czytaj
17 kwietnia / 2018339 / 449

Rekrutacja na płatne praktyki w kancelarii JD&P w okresie maj-wrzesień 2018 r.

Czytaj
17 kwietnia / 2018340 / 449

JD&P wśród kancelarii w białostockiej ugodzie stadionowej

Czytaj
13 kwietnia / 2018341 / 449

Mec. Piotr Stenko podczas konferencji o działaniach inwestora zapobiegających występowaniu ryzyka w kluczowych etapach realizacji inwestycji

Czytaj
12 kwietnia / 2018342 / 449

Mec. Wojciech Merkwa o elektronizacji w zamówieniach publicznych – cykl śniadań biznesowych

Czytaj
12 kwietnia / 2018343 / 449

Udział mec. Marcina Chomiuka w konferencji Bloki Energetyczne w Przemyśle

Czytaj
12 kwietnia / 2018344 / 449

The Legal 500 EMEA 2018: JD&P w Top Tier, Prof. Przemysław Drapała – Leading Individual w kategorii „Construction” oraz Leading Firm dla JD&P w kategorii „Dispute Resolution” i „Commercial, Corporate & M&A”

Czytaj
11 kwietnia / 2018345 / 449

JD&P wraz z SEG o praktycznych aspektach relacji pomiędzy spółkami w grupie kapitałowej (koncernie)

Czytaj
10 kwietnia / 2018346 / 449

Śniadanie biznesowe: Wzrost kosztów realizacji inwestycji budowlanych – sytuacja prawna wykonawców

Czytaj
06 kwietnia / 2018347 / 449

Prof. Drapała o umowach, wzroście cen i usług w branży budowlanej w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
06 kwietnia / 2018348 / 449

Artykuł mec. Wojciecha Bazan o skardze nadzwyczajnej i reformie SN w „Rynku Infrastruktury”

Czytaj
28 marca / 2018349 / 449

Mec. Wojciech Merkwa o elektronizacji w zamówieniach publicznych podczas śniadania biznesowego w PZPB

Czytaj
27 marca / 2018350 / 449

Śniadanie biznesowe JD&P: „O czym należy pamiętać na zakończenie roku obrotowego?”

Czytaj
19 marca / 2018351 / 449

Publikacja w „Rzeczpospolitej” drugiego z cyklu artykułów mec. Wojciecha Bazan o kryptowalutach

Czytaj
09 marca / 2018352 / 449

Uwzględnione odwołanie konsorcjum reprezentowanego przez JD&P

Czytaj
08 marca / 2018353 / 449

Chambers Europe 2018 – Wyróżnienie dla Prof. Przemysława Drapały i kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Czytaj
05 marca / 2018354 / 449

JD&P w 8. edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

Czytaj
01 marca / 2018355 / 449

Adwokat Mariusz Nowakowski wraca do kancelarii JD&P

Czytaj
20 lutego / 2018356 / 449

Prof. Przemysław Drapała wyróżniony w prestiżowym rankingu Chambers Global 2018 w kategorii Dispute Resolution

Czytaj
19 lutego / 2018357 / 449

JD&P wśród Partnerów IX Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

Czytaj
09 lutego / 2018358 / 449

Mec. Michał Urbański dla PropertyNews.pl o własności odrębnych lokali w aparthotelach

Czytaj
02 lutego / 2018359 / 449

JD&P doradza grupie Ontex przy wielomilionowej inwestycji w Radomsku

Czytaj
26 stycznia / 2018360 / 449

Publikacja w „Rzeczpospolitej” pierwszego z cyklu artykułów Wojciecha Bazan o kryptowalutach

Czytaj
02 stycznia / 2018361 / 449

Artykuł Magdaleny Zasiewskiej i Doroty Dąbrowskiej o odwróconym VAT w budownictwie w DGP

Czytaj
20 grudnia / 2017362 / 449

Dwunasty numer biuletynu podatkowego JD&P

Czytaj
13 grudnia / 2017363 / 449

Dorota Dąbrowska, Filip Rasała i Iwo Franaszczyk w kwartalniku Euroinfrastruktura XXI

Czytaj
01 grudnia / 2017364 / 449

Jedenasty numer biuletynu podatkowego JD&P

Czytaj
30 listopada / 2017365 / 449

Największa od lat nowelizacja CIT – co nas czeka w roku 2018? – szkolenie podatkowe w AHK Polska 07.12.2017

Czytaj
30 listopada / 2017366 / 449

Raport Red Flag opublikowany!

Czytaj
16 listopada / 2017367 / 449

Wojciech Merkwa Prelegentem podczas konferencji KRAK.ZAM 2017

Czytaj
16 listopada / 2017368 / 449

Model zarządzania aparthotelem tak samo ważny jak cena i standard lokali – Michał Urbański dla Property News

Czytaj
14 listopada / 2017369 / 449

Dziesiąty numer biuletynu podatkowego JD&P

Czytaj
31 października / 2017370 / 449

Dziewiąty numer biuletynu podatkowego

Czytaj
20 października / 2017371 / 449

Webinar: Największa od lat nowelizacja CIT – co nas czeka w 2018 r.

Czytaj
17 października / 2017372 / 449

Ósmy numer biuletynu podatkowego

Czytaj
17 października / 2017373 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki studenckie w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS w Warszawie

Czytaj
13 października / 2017374 / 449

5. Konferencja Absolwentów Szkół Prawa Niemieckiego UJ, UW i UwB z udziałem kancelarii JD&P

Czytaj
12 października / 2017375 / 449

Alert podatkowy JD&P – Raport CbC

Czytaj
09 października / 2017376 / 449

Webinar podatkowy JD&P: Największa od lat nowelizacja CIT – co nas czeka w 2018 r.

Czytaj
29 września / 2017377 / 449

Siódmy numer biuletynu podatkowego

Czytaj
21 września / 2017378 / 449

Szósty numer biuletynu podatkowego

Czytaj
19 września / 2017379 / 449

Szkolenie w AHK 26.09.2017 – Odpowiedzialność członków zarządu w relacji niemiecka spółka matka – polska spółka córka

Czytaj
18 września / 2017380 / 449

„Jakie warunki muszą spełniać firmy budowlane aby wejść na rynek niemiecki?” – śniadanie biznesowe w JD&P

Czytaj
07 września / 2017381 / 449

„Aspekty podatkowe CIT i VAT kosztów i rozliczeń związanych z usługami budowlanymi” – śniadanie biznesowe w PZPB

Czytaj
31 sierpnia / 2017382 / 449

Piąty numer biuletynu podatkowego

Czytaj
30 sierpnia / 2017383 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki w Zespole Podatkowym JD&P!

Czytaj
01 sierpnia / 2017384 / 449

Szkolenie w AHK 26.09.2017 – Odpowiedzialność członków zarządu w relacji niemiecka spółka matka – polska spółka córka

Czytaj
28 lipca / 2017385 / 449

Czwarty numer biuletynu podatkowego

Czytaj
24 lipca / 2017386 / 449

Alert podatkowy – obowiązki spółki wypłacającej dywidendę

Czytaj
13 lipca / 2017387 / 449

Drugie wydanie publikacji „Kodeks spółek handlowych. Komentarz” pod redakcją Zbigniewa Jara już w sprzedaży

Czytaj
23 czerwca / 2017388 / 449

Drugi numer biuletynu podatkowego

Czytaj
20 czerwca / 2017389 / 449

Wystąpienie Profesora Przemysława Drapały podczas 5. Kongresu Infrastruktury Polskiej

Czytaj
20 czerwca / 2017390 / 449

Alert – Nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Czytaj
08 czerwca / 2017391 / 449

Pierwszy numer biuletynu podatkowego!

Czytaj
02 czerwca / 2017392 / 449

„Rynek budowlany potrzebuje polskich wzorów umów” – wywiad z Profesorem Przemysławem Drapałą w „Rzeczpospolitej”

Czytaj
31 maja / 2017393 / 449

Alert podatkowy – Pobór podatku u źródła od zagranicznych usług niematerialnych

Czytaj
30 maja / 2017394 / 449

Nie jest łatwo budować z odwróconym VAT

Czytaj
24 maja / 2017395 / 449

Śniadanie biznesowe na temat nowelizacji art. 647 (1) k.c.

Czytaj
15 maja / 2017396 / 449

Zamówienia publiczne w branży kolejowej – warsztaty

Czytaj
10 maja / 2017397 / 449

Alert podatkowy – Nowe przestępstwa związane z fakturami

Czytaj
28 kwietnia / 2017398 / 449

Alert – Nowelizacja art. 647[1] k.c. – Istotne zmiany regulacji odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy

Czytaj
12 kwietnia / 2017399 / 449

Kancelaria Jara Drapała & Partners rekomendowana przez Legal 500 EMEA 2017

Czytaj
11 kwietnia / 2017400 / 449

Zapraszamy na płatne praktyki studenckie w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P)

Czytaj
28 marca / 2017401 / 449

Profesor Przemysław Drapała poprowadził szkolenie w OIRP w Warszawie

Czytaj
14 marca / 2017402 / 449

Alert JD&P – Zmiany w wydawaniu interpretacji indywidualnych

Czytaj
14 marca / 2017403 / 449

JD&P w 7. Edycji Prawniczych Targów Praktyk i Pracy

Czytaj
24 lutego / 2017404 / 449

Niższe podatki od terenów kolejowych dzięki nowelizacji – publikacja Magdaleny Zasiewskiej w Rynku Kolejowym

Czytaj
21 lutego / 2017405 / 449

Wadium a konsorcjum – publikacja Wojciecha Merkwy w Rynku Kolejowym

Czytaj
24 stycznia / 2017406 / 449

Prawnicy JD&P o odpowiedzialności członków zarządu polskiej spółki w ramach struktury matriksowej oraz częstym konflikcie interesów między grupą i spółką-córką podczas szkolenia w AHK Polska

Czytaj
16 stycznia / 2017407 / 449

5 nowych prawników w JARA DRAPAŁA & PARTNERS (JD&P)

Czytaj
22 listopada / 2016408 / 449

Kancelaria JD&P w ugodzie Stadionu Narodowego

Czytaj
15 listopada / 2016409 / 449

Gala 5. edycji Konkursu „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra 2016”

Czytaj
04 listopada / 2016410 / 449

Śniadanie biznesowe „Wady opisu zamówienia i ich wpływ na realizację i rozliczenie kontraktów budowlanych”

Czytaj
02 listopada / 2016411 / 449

7. edycja Polsko-Niemieckiego Forum Prawa i Gospodarki „Odpowiedzialny biznes i compliance w Polsce, w Niemczech i na świecie”

Czytaj
02 listopada / 2016412 / 449

Jedna z największych inwestycji handlowych w Europie Środkowej w 2016 roku

Czytaj
18 października / 2016413 / 449

Alert Podatkowy – Likwidacja korzyści podatkowych z aportów

Czytaj
16 września / 2016414 / 449

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS doradzała przy sprzedaży udziałów w Bilfinger Mars Offshore

Czytaj
13 września / 2016415 / 449

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS finalizuje transakcję sprzedaży supermarketu w Ostrowcu Świętokrzyskim

Czytaj
05 września / 2016416 / 449

Prof. Przemysław Drapała Przewodniczącym Grupy Eksperckiej ds. Legislacji w PZPB

Czytaj
29 sierpnia / 2016417 / 449

Przemysław Drapała autorem nowej monografii. Instytucje Prawa Prywatnego – nowe ujęcie

Czytaj
18 lipca / 2016418 / 449

Kancelaria JD&P wynegocjowała ugodę z Zamawiającym, na mocy której jeden z największych wykonawców na rynku budownictwa komunikacyjnego w Polsce uzyskał zapłatę w kwocie ponad 7 mln zł

Czytaj
21 czerwca / 2016419 / 449

JARA DRAPAŁA & PARTNERS wygrywa 26 mln zł na rzecz wiodącego polskiego wykonawcy robót mostowych i drogowych

Czytaj
21 czerwca / 2016420 / 449

JDP sponsorem nagrody głównej podczas CEE Manufacturing Excellence & Industrial Property

Czytaj
20 czerwca / 2016421 / 449

JDP wzmacnia zespół Corporate/ M&A

Czytaj
16 czerwca / 2016422 / 449

Wygrana JDP na rzecz wiodącego wykonawcy oznakowania drogowego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu!

Czytaj
15 czerwca / 2016423 / 449

Śniadanie biznesowe – Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych

Czytaj
13 czerwca / 2016424 / 449

Alert prawny – Ważne orzeczenia sądowe w sprawach budowlanych

Czytaj
07 czerwca / 2016425 / 449

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS doradcą Eiffage w nowym projekcie deweloperskim

Czytaj
01 czerwca / 2016426 / 449

Warsztaty – Przygotowanie i skuteczne dochodzenie roszczeń w złożonych inwestycjach infrastrukturalnych – zagadnienia prawne i metody kalkulacji poszczególnych typów roszczeń

Czytaj
18 maja / 2016427 / 449

Program Letnich Praktyk w Kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS

Czytaj
28 kwietnia / 2016428 / 449

100% zdawalność naszych aplikantów

Czytaj
21 kwietnia / 2016429 / 449

Śniadanie biznesowe – Nowelizacja prawa zamówień publicznych (21 kwietnia 2016)

Czytaj
20 kwietnia / 2016430 / 449

Śniadanie biznesowe „Kontrole cen transferowych międzynarodowych grup kapitałowych”

Czytaj
14 kwietnia / 2016431 / 449

Konferencja – Przegląd i analiza ryzyk w procesie inwestycyjno – budowlanym

Czytaj
13 kwietnia / 2016432 / 449

Kancelaria Jara Drapała & Partners rekomendowana przez Legal 500 EMEA

Czytaj
13 kwietnia / 2016433 / 449

Warsztaty praktyczne – Umowy z PKP PLK na modernizację infrastruktury”

Czytaj
29 marca / 2016434 / 449

prof. Przemysław Drapała w jury Manufacturing Excellence Awards!

Czytaj
21 marca / 2016435 / 449

Konferencja „Projekt budowlany w praktyce – aspekty formalno-prawne” – 21 marca 2016 r.

Czytaj
17 marca / 2016436 / 449

Śniadanie biznesowe „Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek z ich zagranicznymi udziałowcami. Polska spółka córka a zagraniczna matka.”

Czytaj
01 marca / 2016437 / 449

Nagroda w tegorocznym konkursie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską w kategorii ochrona konkurencji

Czytaj
19 stycznia / 2016438 / 449

JARA DRAPAŁA & PARTNERS sp.k. doradzała grupie Cofresco przy transgranicznym połączeniu spółek

Czytaj
24 listopada / 2015439 / 449

Do zespołu kancelarii dołączył radca prawny Wojciech Merkwa

Czytaj
17 listopada / 2015440 / 449

Czy zarządca spółki może się mylić?

Czytaj
05 listopada / 2015441 / 449

Radca prawny Marcin Chomiuk wyróżniony przez Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec

Czytaj
15 października / 2015442 / 449

Szkolenie: Praktyczne aspekty relacji polskich zależnych spółek kapitałowych z ich zagranicznymi dominującymi udziałowcami, ze szczególnym uwzględnieniem

Czytaj
14 października / 2015443 / 449

Wykładnia i stosowanie umów FIDIC – praktyczne zagadnienia prawne dla wykonawców, podwykonawców i zamawiających

Czytaj
25 maja / 2015444 / 449

Spółka z o.o./spółka akcyjna a członkowie jej organów – relacje prawne – warsztaty praktyczne

Czytaj
08 maja / 2015445 / 449

PROKURA ŁĄCZNA. ZMIANA ORZECZNICTWA SĄDU NAJWYŻSZEGO

Czytaj
04 grudnia / 2014446 / 449

JARA DRAPAŁA & PARTNERS doradcą BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Czytaj
29 czerwca / 2014447 / 449

Pozew przeciwko Skarbowi Państwa

Czytaj
05 maja / 2014448 / 449

Kancelaria JARA DRAPAŁA & PARTNERS doradcą Envi Con & Plant Engineering GmbH

Czytaj
03 stycznia / 2014449 / 449

JARA DRAPAŁA & PARTNERS pomogła energetycznemu konsorcjum w zamówieniach publicznych

Czytaj