Kodeks spółek handlowych. Komentarz

Komentarz w sposób szczegółowy przedstawia dorobek doktryny i judykatury, a także obejmuje najnowsze orzecznictwo i zawiera aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W publikacji uwzględnione zostały kwestie dotyczące m.in.: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym ich tworzenie, organizacja, funkcjonowanie oraz rozwiązywanie; łączenia, podziału i przekształcania spółek handlowych; przepisów karnych omawianej ustawy. W tym wydaniu omówione zostały także wszystkie ostatnie zmiany z zakresu prawa spółek handlowych.

Komentarz wyróżnia syntetyczna analiza przedstawianych problemów oraz praktyczne podejście do komentowanych zagadnień.

Publikacja adresowana jest zarówno do praktyków prawa, tj. adwokatów, radców prawnych, sędziów, jak i do doktorantów, aplikantów zawodów prawniczych i studentów.

SZCZEGÓŁY

Redaktor: Zbigniew Jara
Wśród Autorów: Marcin Chomiuk

Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: Duże Komentarze C.H. Beck
Rok publikacji: 2020, 3. wydanie