Projekt budowalny jako utwór podlega regulacjom prawa autorskiego. Zapraszamy do udziału w webinarze JDP, gdzie Wiktor Rainka (Counsel, Head of IP/IT) odpowie na pytania dotyczące praktycznych aspektów podporządkowywania się regulacjom praw autorskich podczas procesu budowlanego.


Data: 17 listopada 2022

Czas trwania: 10:00 – 11:30


Organizator:


Zaproszenie kierujemy zarówno do wykonawców, zamawiających jak i projektantów i architektów uczestniczących w procesie budowlanym. Zapraszamy również wszystkich zainteresowanych praktycznym zastosowaniem prawa autorskiego w branży budowlanej.


Podczas webinarium ekspert JDP odpowie na następujące pytania:

  1. Jakiego rodzaju dokumenty lub konstrukcje mogą stanowić utwory chronione prawem autorskim?
  2. Jakie prawa przysługują twórcom oraz czym różnią się prawa osobiste i majątkowe?
  3. Kiedy można korzystać z utworów bez zgody twórcy?
  4. Czym różni się inspiracja od opracowania utworu?
  5. Jak konstruować umowy z architektami oraz innymi twórcami?
  6. Czym różni się nadzór autorski od nadzoru budowlanego?
  7. Jak prawo autorskie reguluje kwestie związane z programami komputerowymi, utworami audiowizualnymi i Internetem oraz nowymi technologiami w specyfice omawianej branży?
  8. Jak stosować konkretne regulacje w branży budowlanej?
  9. Jakie są najczęstsze naruszenia praw autorskich w branży i czym skutkują?

ZAPISZ SIĘ


Webinar poprowadzi: