System prawa prywatnego T. VII, Prawo Zobowiązań – Część szczegółowa, pod red.: prof. dr. hab. J. Rajskiego

Niniejsze wydanie uwzględnia zmiany, które pojawiły się od poprzedniego wydania, a także jest wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, pokazujące najnowsze tendencje w orzecznictwie, a co za tym idzie nowe opinie i analizy omawianych zagadnień oraz argumenty do obrony racji klienta. Publikacja została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczy umów regulujących przeniesienie praw, druga zaś umów odnoszących się do świadczenia usług. Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, a także dla aplikantów tych zawodów oraz studentów.

SZCZEGÓŁY

Wśród Autorów: Prof. Przemysław Drapała

Wydawnictwo: C.H. Beck
Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2018, wyd.4