Artykuły prawników z JDP

Jakie ważne wytyczne dotyczące kar umownych w zamówieniach publicznych zawarł SN w ostatniej uchwale? – komentarz adw. Wojciecha Bazan w „Pulsie Biznesu”

Uchwałę Sądu Najwyższego w sprawie dopuszczalności karania wykonawców przez publicznych inwestorów za brak płatności dla podwykonawców komentuje adw. Wojciech Bazan w dzisiejszym wydaniu „Puls Biznesu”.

Zapraszamy do lektury!

Kary za niepłacenie podwykonawcom

O odpowiedzialności prowadzącego rejestr akcjonariuszy piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”

Przepisy o dematerializacji akcji i rejestrze akcjonariuszy (RA) wejdą w życie 1 marca 2021 r.. Wraz z nimi zmieni się sposób ustalania podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji oraz ich przenoszenia. O nowych obowiązkach i odpowiedzialności za nie piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”: