Nabycie centrum usług wspólnych należącego do lidera z branży energetycznej

JDP reprezentowała międzynarodowego lidera rynku logistyki w transakcji nabycia od spółki będącej europejskim liderem na rynku energetycznym 100% udziałów w centrum usług wspólnych odpowiedzialnym za świadczenie usług na rzecz całej grupy kapitałowej. Transakcję poprzedziło przeprowadzenie przez JDP kompletnego badania due diligence z zakresu prawa korporacyjnego, prawa kontraktowego, prawa pracy oraz prawa regulacyjnego, którego szczególnym celem […]