Realizacja kontraktów w zakresie modernizacji energetyki w razie zmiany okoliczności niezależnej od stron – webinar i debata JDP i PZPB

Zapraszamy na webinar i debatę organizowane przez Kancelarię JDP Drapała & Partners i Komitet Energii Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa