dematerializacja akcji

Rejestr akcjonariuszy: czego wymagają podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru – kolejny artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Od 1 marca 2021 r. będą obowiązywały przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi dokumenty akcji zostaną zastąpione wpisami w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

Podmioty uprawnione do prowadzenia rejestru akcjonariuszy wymagają od spółek wypełnienia pewnych formalności, w celu dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Wymagane jest przykładowo przedłożenie dokumentu akcji czy pokwitowanie złożenia akcji przez akcjonariusza w […]

Ile odpowiedzialności zarządu za przeprowadzenie pełnej dematerializacji akcji – artykuł Adama Usiądka w „Rzeczpospolitej”

Od 1 marca 2021 r. będą obowiązywały przepisy zmieniające Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którymi dokumenty akcji zostaną zastąpione wpisami w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy. Do tego czasu spółki akcyjne (oraz komandytowo-akcyjne) mają obowiązek przeprowadzić dematerializację akcji. O tym, jaki jest dokładny zakres dematerializacji akcji oraz za co odpowiedzialny jest zarząd spółki pisze Adam Usiądek […]

O odpowiedzialności prowadzącego rejestr akcjonariuszy piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”

Przepisy o dematerializacji akcji i rejestrze akcjonariuszy (RA) wejdą w życie 1 marca 2021 r.. Wraz z nimi zmieni się sposób ustalania podmiotów uprawnionych do wykonywania praw z akcji oraz ich przenoszenia. O nowych obowiązkach i odpowiedzialności za nie piszą dr Marcin Chomiuk i dr hab. Bogusław Lackoroński w „Rzeczpospolitej”: