Największy przetarg kolejowy w Polsce – wygrana klienta JDP

Przetarg ogłoszony przez PKP PLK S.A. obejmuje swoim zakresem fragment międzynarodowej inwestycji znanej pod nazwą Rail Baltica