Newslettery JDP

Ważne zmiany w przepisach o MDR i WHT – Newsletter JDP


1. Zmiany w raportowaniu transgranicznych schematów podatkowych


1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. […]

Tarcza Antykryzysowa 4.0 – co muszą wiedzieć pracodawcy? – Newsletter JDP


Doprecyzowanie zasad pracy zdalnej, możliwość wysłania pracownika na zaległy urlop bez jego zgody, ograniczenie odprawy w razie rozwiązania stosunku pracy – to niektóre ze zmian wprowadzonych przez polskiego ustawodawcę w tzw. „tarczy 4.0”. Nowe przepisy obowiązują od 24 czerwca i zawierają wiele istotnych zmian w obszarze prawa pracy. Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze z nich.