Praca zdalna

Jak bezpiecznie uregulować pracę zdalną? | Alert JDP

Zgodnie z nowelizacją „Tarczy Antykryzysowej” od 5. września praca zdalna może zostać zlecona na czas oznaczony do końca trwania pandemii oraz na okres trzech miesięcy po jej zakończeniu. Zmienione przepisy nałożyły na pracodawców dodatkowe obowiązki związane z pracą zdalną, m.in. obowiązek weryfikacji warunków lokalowych oraz technicznych, a także konieczność […]