prawo pracy

JDP w restrukturyzacji zatrudnienia Łukasiewicz-IChP

Kancelaria JDP doradzała Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w złożonej restrukturyzacji zatrudnienia w wyniku połączenia z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Farmaceutycznym.

Doradztwo JDP obejmowało opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii dotyczącej aspektów pracowniczych po przejściu zakładu […]

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy – artykuł r. pr. Barbary Kaczały w „Rzeczpospolitej”

Warunki wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia czasu pracy mogą być wprowadzone w porozumieniu z radą pracowników.

O tym, jaką rolę pełni rada pracowników i co należy do jej zadań pisze r. pr. Barbara Kaczała z kancelarii JDP.

Zapraszamy do lektury artykułu w „Rzeczpospolitej”:

Przestój ekonomiczny lub obniżenie czasu pracy

 

 

Jak bezpiecznie uregulować pracę zdalną? | Alert JDP

Zgodnie z nowelizacją „Tarczy Antykryzysowej” od 5. września praca zdalna może zostać zlecona na czas oznaczony do końca trwania pandemii oraz na okres trzech miesięcy po jej zakończeniu. Zmienione przepisy nałożyły na pracodawców dodatkowe obowiązki związane z pracą zdalną, m.in. obowiązek weryfikacji warunków lokalowych oraz technicznych, a także konieczność […]

Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem | Webinar

25 września br. eksperci z Kancelarii JDP poprowadzili webinarium organizowane przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną “INVEST-PARK” i Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Celem webinarium było przedstawienie prawnych aspektów zwalniania oraz wskazanie praktycznych wskazówek dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem. 

Zaproszenie kierowane było do kadry kierowniczej, działów HR i prawników wewnętrznych.


Poniżej […]

Prawne aspekty zwalniania – praktyczne wskazówki dla pracodawcy rozstającego się z pracownikiem | Webinar JDP

Zapraszamy na webinar dotyczący aktualności z prawa pracy – Prawne aspekty zwalniania


15 września | godz. 10:00 (1,5 h + 30 minut Q&A)


Ostatnie trzy miesiące wymogły na wielu przedsiębiorcach konieczność podjęcia działań restrukturyzacyjnych. Niepewność kolejnych miesięcy wzmaga tę potrzebę. […]