Prawo zamówień publicznych

Szkoda przetargowa | Newsletter JDP

O uchwale Sądu Najwyższego dotyczącej odszkodowania za niewybranie oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wobec naruszenia przepisów przez zamawiającego piszą adw. Mariusz Nowakowski, MLE oraz Paweł Pietrzak w poniższym newsletterze.


>> Pobierz Newsletter <<


Kontakt:

Mariusz Nowakowski, MLE – Adwokat, Senior Associate,  Zespół Postępowań Sądowych, Zespół […]

Jak się bronić przed karą umowną dla wykonawcy za płatności dla podwykonawcy? Artykuł r.pr Mateusza Jaworskiego „Rzeczpospolitej”

Sąd Najwyższy przesądził o dopuszczalności zastrzegania w umowach o roboty budowlane – zawieranych w trybie zamówień publicznych – kar umownych za brak albo nieterminowe płatności na rzecz podwykonawców.

Uchwała została wydana w związku z pytaniem Sądu Okręgowego w Białymstoku dotyczącym sprawy o zapłatę przez wykonawcę na rzecz zamawiającego kary umownej za brak zapłaty wynagrodzenia na rzecz […]

Nowe Prawo Zamówień Publicznych | Webinar BMP i JDP

Zapraszamy na webinar organizowany przez Wydawnictwo BMP, podczas którego wystąpią prawnicy z kancelarii JDP: Wojciech Merkwa – counsel kierujący Zespołem Prawa Zamówień Publicznych oraz Iwo Franaszczyk (Associate)

Nowe Prawo Zamówień Publicznych

1 października br. | godz. 12.00


Zapisz się


 Podczas webinarium zaprezentowane zostaną takie tematy jak:

  • kwestie dotyczące oferty i dokumentów […]

Nowe PZP – Kancelaria JDP zaprasza na warsztaty on-line

Za kilka miesięcy wchodzi w życie nowe Prawo zamówień publicznych. Nowa ustawa to trzykrotnie więcej przepisów, nowe regulacje i stare napisane w odmienny sposób.


30 września | 10:00-13:00


Zaproszenie kierujemy do osób zajmujących się w praktyce zawodowej ubieganiem się o udzielenie zamówienia publicznego w sektorze infrastrukturalnym (prawnicy, specjaliści ds. […]