Ważne zmiany w przepisach o MDR i WHT – Newsletter JDP


1. Zmiany w raportowaniu transgranicznych schematów podatkowych


1 lipca 2020 r. weszła w życie ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. […]