JDP w restrukturyzacji zatrudnienia Łukasiewicz-IChP

Kancelaria JDP doradzała Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Chemii Przemysłowej imienia Profesora Ignacego Mościckiego w złożonej restrukturyzacji zatrudnienia w wyniku połączenia z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutem Farmaceutycznym.

Doradztwo JDP obejmowało opracowanie i wdrożenie kompleksowej strategii dotyczącej aspektów pracowniczych po przejściu zakładu […]