System compliance w firmie

Rejestr akcjonariuszy i istotne zmiany w KSH tematem wystąpień prawników z JDP podczas konferencji Compliance IDM

Jako partner merytoryczny Konferencji Compliance „Bieżące problemy instytucji finansowych związane z nowymi regulacjami”, organizowanej przez IDM (Izbę Domów Maklerskich), eksperci z kancelarii JDP wystąpią z dwiema prelekcjami: