Sprawozdanie o terminach zapłaty | Newsletter JDP

Do 31 stycznia 2021 roku największe przedsiębiorstwa mają obowiązek po raz pierwszy złożyć do Ministerstwa Rozwoju sprawozdanie o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Niezłożenie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie, za które podatnik może zostać ukarany karą grzywny.

Na kim ciąży obowiązek złożenia sprawozdania, co obejmuje sprawozdanie oraz kto je […]