Utworzenie transgranicznego joint-venture w branży IT & Logistics

Pod koniec lipca 2020 r. kancelaria JDP reprezentowała szwajcarską grupę kapitałową będącą europejskim liderem w świadczeniu usług Fourth Party Logistics (tj. usług polegających na zarządzaniu procesami realizacji dostaw za pomocą przetwarzania informacji) w transakcji obejmującej utworzenie transgranicznego przedsięwzięcia joint-venture pomiędzy podmiotami ze Szwajcarii, Polski i Niemiec. Przedmiotem transakcji było nabycie przez podmiot szwajcarski od podmiotu […]